Top laatste Vijf Spoelspijkers Stedelijk nieuws

Our price is lower than the manufacturer's "minimum advertised price." As a result, wij cannot voorstelling you the price in catalog or the product page.

Nader speelt onze huid een grote rol in dit beschermen anti UV-straling. UV-B-straling is met name via een opperhuid tegengehouden. Tezamen betreffende melanine (een stof welke pigment creeert) wordt zo in principe al de schadelijke UV-straling tegengehouden. Figuur 10: Dit figuur geeft schematisch aan welke soorten UV-straling de aarde bereiken Verder is UV-straling op de aarde afhankelijk met verscheidene factoren: Dit jaargetijde Een stand met een aarde ten opzichte over zonlicht (uur over een dag en een breedtegraad) Hoogte ten opzichte over een zeesiegel (beter in een atmosfeer is er minder van de UV-straling geabsorbeerd) Weerkaatsing via dit aardoppervlak (sneeuw, mineraalwater etc.) Een atmosfeer, die neutraliseert UV-straling betreffende ondere overige ozon UV-straling is gevaarlijk voor de mens daar dit voor langdurige blootstelling mutaties kan veroorzaken in grotendeels huidcellen, maar ook verschillende cellen over dit menselijk lijf. Deze mutaties kunnen bijdragen tot ongeremde celdeling zodat tumoren mogen opkomen, de symptomen van huidkanker. Via het onveiligheid wordt er heel wat in een maatschappij volbracht om de mens daar anti te beschermen 12

6 Later werden de analoge radiosignalen ook omgezet tot discrete en digitale signalen (album s, cd s, internetradio). Dit introduceerde vooral dit toepassen van radiosignalen een commercieel doeleinde.

Het verband tussen L, C en f is: f res = 5/ (tweeπ (LC) ) Teneinde op te starten met model Blauw met een afstelbare condensator. De enige zender die wij echt konden onthalen was CAZ!. Toentertijd dit signaal op bestaan sterkst was, gaf de meter de volgende waarden over de afgestemde kring: L = 195 µh = H C = pf = 115, F Daaruit volgt indien f res = 3, khz. De frequentie waarop CAZ! in de ether te ontvangen is, is echter 828 khz. Met de schuifradio konden we meer zenders vinden. Deze heeft een vaste condensator met C = 471 pf. Aangaande drie zenders rekenden we de frequentie uit: Capaciteit C (pf) Zelfinductie L (µh) Resonantiefrequentie L (khz) , , , De afgestemde kring met resonantiefrequentie van 870 khz gaf de zender CAZ! met een frequentie van 828 Hz. Verklaring De maatregelen die we zouden treffen teneinde klank uit allebei de radio s te oplopen, beschikken over te vervaardigen betreffende een sensatie over de LC-kring en dus met de spanning aan een oortelefoon. Omdat daar doch gering vermogen in de radio zit (geen extra spanningsbron, alleen de energie van dit radiosignaal alleen), dien jouw de kring niet te zwaar belasten en is een gevoelige oortelefoon benodigd. Ons kristaloortelefoon kan zijn bijzonder gevoelig en die hebben wij uiteraard gebruikt. Ernaast zorgt de aarde ervoor dat een sensatie over de LC-kring wat hoger is. Betreffende een hogere spanning over een oortelefoon kan zijn het geluidsniveau hoger. De antenne dien uiteraard lang bestaan en hoog 29

24 AM signalen ontvangen AM detectie Om AM signalen te ontvangen is een AM radio benodigd. Ons diode mag wanneer detector werken wegens AM signalen. Daar ons diode een zogenaamde halfgeleider is, hij laat maar langs 3 kant stroom door, kan hij de oorspronkelijke informatiesignalen terugwinnen (zie een afbeelding hiernaast). Een drempelspanning over ons diode kan zijn een minimale sensatie welke benodigd is om door de diode in doorlaatrichting te komen. Het verschilt via dit gebruikte materiaal in de diode. Zo bezit ons siliciumdiode een Diode bewerkt signaal hogere drempelspanning dan een germaniumdiode. Dus gaat er ons sterker signaal nodig zijn om via ons siliciumdiode te aankomen dan door een germaniumdiode. LC-kring Teneinde nauwelijks wirwar met zenders via elkander te horen, gaat daar één bepaalde radiozender uit een ether gefilterd behoren te worden. Dat zal door middel van zogenaamde LCkringen (dit wordt ook wel trillingskringen), die bestaan uit ons spoel en condensator. Ons geladen condensator bezit elektrische sterkte, een spoel waar stroom doorheen loopt bezit magnetische vitaliteit. Zodra jouw deze energie met mekaar door laat geven, gebeurt het in een bepaald ritme. De condensator wordt dan ontladen via de spoel. Een spoel zet een kracht betreffende de condensator om in magnetische vitaliteit. Aansluitend laadt de spoel de condensator wederom op.

Dus dien de ingang over zo n versterker een ook niet te hoge sensatie nodig beschikken over. Computerluidsprekers zijn bestemd, omdat die weinig genoeg belasting op de kring leggen. Signaal met een hoge en lage Q factor: een bandbreedte bepaalt En meteen iets aan de gevolgen. De schuifradio gaf voor de zender CAZ! ons resonantiefrequentie betreffende 870 khz, hetgeen dichtbij een 828 khz betreffende de zender ligt. Het verschil mag om een paar redenen verklaard worden: 4. De LC-kring had wellicht alsnog fijner op de zender ingesteld kunnen geraken, zodat een resonantiefrequentie dichterbij de 828 khz kwam. 2. Niet enkel de condensator bezit een zekere capaciteit. Een ontvanger bevat nog verdere componenten die een kleine capaciteit hebben. Die is dan immers klein, doch mag zeker een resonantiefrequentie beïnvloeden. Wij hebben enkel met de capaciteit van een condensator rekening gehouden. Model Blauw gaf voor een zender CAZ! wanneer resonantiefrequentie zo n 200 khz verdere dan de werkelijke frequentie aangaande CAZ!. Bovenstaande redenen melden ons klein verschil, doch dit grote verschil is slechts te verklaren met ons fout in een meting. De LCRmeter gaf een twijfelachtige meting aangaande de capaciteit over een afstembare condensator. Deze gaf namelijk geen stabiele waarde. Dit kan zijn uiteraard echt mogelijk het een capaciteit met de condensator niet helemaal klopt. 30

Een één kan zijn gelijk met een frequentie over een draaggolf, vermeerderd met de frequentie met het signaal dat de info bevat, een ander onmiddellijk aan de frequentie betreffende een draaggolf, verminderd betreffende een frequentie aangaande het informatiesignaal. Uiteraard: f opperste zijband = f draaggolf + f signaal f onderstebovenste zijband = f draaggolf - f signaal Een bandbreedte van het AM signaal is uiteraard onmiddellijk met: f bovenste zijband f onderste zijband 16

Het uitgangssignaal mag berekend geraken betreffende een eerstvolgende formule: B kan zijn op deze plaats een terugkoppelingsfactor en L 4 en L twee een zelfinductie betreffende een spoelen. Respectievelijk diegene welke betreffende een transistor kan zijn aaneengehecht en diegene die met de uitgang is verbonden. Bij ons oscillator kan zijn daar sprake met versterking. Deze versterking is te berekenen met de formule hieronder: Op deze plaats kan zijn A v een versterkingsfactor. L 4 en L 2 zijn hierboven al benoemd. De voornaamste baten over een Hartley-condensator zijn: De regelbare frequentie. Dit gebeurd door een condensator af te stemmen. De terugkoppelingsfactor blijft onafgelaten (zie bovenstaande formule). De constante amplitude over een uitgansspanning. 18

14 Een uitgezonden Röntgenstraling is op te segmenten in een paar soorten: Kenmerkende Röntgenstraling: deze is opgwekt door elektronenverschuivingen tussen een schillen om ons atoom. Zodra ons elektron tot ons verschillende schil verschuift, valt iemand anders elektron in de desbetreffende schil terug en wordt daar ons foton uitgezonden (zie H1.3). Remstraling: die uiterlijk over straling vormt zich indien een bewegende elektronen hun kinetische vitaliteit verliezen in het focusmateriaal. Bij deze gedaante kan zijn de maximale sterkte die kan ontstaan immers begrensd. Een vitaliteit mag ook niet hoger bestaan dan de energie welke dit elektron in allereerste instantie bevatte, er is dus sprake van ons altijd spectrum. De Röntgenstraling is in principe in al die richtingen uitgezonden, maar het grootste gedeelte van de vitaliteit is loodrecht op een elektronenbundel uitgezonden. Hier is dit ioniserend vermogen over een straling ook het grootst. Via medicament betreffende vensters is bepaald waar een straling vooral terecht moet aankomen. Een rest aangaande een straling is tegengehouden door bouwstof het hier genoeg bestemd vanwege kan zijn. Gammastraling Gammastraling kan zijn een bijzonder levensgevaarlijke gedaante van elektromagnetische straling. Dit heeft golflengtes van niet zo dan 0,002nm en kan zijn in 1900 gevonden door Paul Villard.

13 (verbeterde zonnebrand etc.). Verder probeert men het gat in de ozonlaag (ontstaat door CFK s) te fiksen, opdat het ozon alweer hoofdhaar beschermende functie mag doen. Röntgenstraling Röntgenstraling kan zijn ons gestalte met elektromagnetische straling betreffende golflengten tussen een 0,001 en 10 nm, gevonden in 1895 via Wilhelm Conrad Röntgen. Röntgenstraling kan zijn te verdelen in zachte en harde Röntgenstraling. Die verdeling is gebaseerd op de doordringende kracht betreffende de straling. Hierdoor is Röntgenstraling ook hachelijk, omdat het een ioniserende werking heeft. Dit mag atomen permanent wijzigen. Op celniveau bezit het, net mits bij UV-straling, mutaties tot gevolg en bij langdurige blootstelling kans op kanker. Lood beschermt het allerbeste anti dit ioniserend vermogen met röntgenstraling. Röntgenstraling is uitgezonden via elektronen behalve de kern. Dit gebeurd indien een elektron in aanraking komt met iemand geladen deeltje. Hierbij komt ons omvangrijke hoeveelheid sterkte vrij in een gestalte aangaande fotonen. Afhankelijk betreffende de hoeveelheid energie welke die fotonen bezitten (zie H1.3), is ons bepaalde elektromagnetische straling uitgezonden, in dit geval Röntgenstraling.

Our price kan zijn lower than the manufacturer's "minimum advertised price." As a result, wij cannot voorstelling you the price in catalog or the middel page.

twee Voorwoord Betreffende dit profielwerkstuk sluiten we de loopbaan op dit Gertrudiscollege af. Zo n kleine 3 jaar geleden hadden wij onze richting weet gekozen en was het absoluut het we ons profielwerkstuk zouden gaan verrichten met betrekking tot een natuurvak. Wegens ons was een selectie snel geschapen en natuurkunde werd het werkzaamheid waar wij het voor een klein jaartje bovendien vervolgens normaal in gingen verdiepen en het werkstuk, betreffende hulp over de docent dhr. met Egeraat, is hiervan dit uitkomst. Onze opdracht was ons natuurkundig thema uit te zoeken wat ook niet te moeilijk was, liefst behoorlijk origineel en liefst verder alsnog uitvoerbaar. Dit was alang gelijk een uitdaging, aangezien wij begonnen ambitieus. Het allereerste echte benul was teneinde een gemotoriseerd vliegtuigje te maken en er wat read more aan te gaan onderzoeken. Wij waren sowieso van plan teneinde wat te gaan construeren, daar er veel uren mee binnen te halen waren en het dit werken aan ons profielwerkstuk ons stuk gevarieerder zou vervaardigen. Dit benul werden desalniettemin regelrecht afgekeurd, ook daar het teveel werk was en een motorfiets die nodig zou zijn heel wat te fors zou worden vanwege dit korte vliegtuigje hetgeen we wilden produceren.

Hetgeen in de generatie echter speelt, in tegenstelling tot een werkende generatie betreffende nu, kan zijn het wij veel niet zo begrijpen aangaande ons radio en op welke manier hij zich bezit ontwikkeld. (Het zagen we heel wat op een opendag aangaande het Gertrudiscollege; kids wisten niks betreffende radio s en de volwassen heren vertelden dikwijls enthousiast over hun vroegere radio s en dit construeren ervan.) Vandaar het we wat dieper op een geschiedenis van een radio in gaan en met name op welke met betrekking op de kristalradio. 1831: Michael Faraday gevonden elektro-magnetische inductie. 1842: Joseph Henry ontdekt magnetisme via medicament aangaande overspringende vonken. 1858: Feddersen bewijst een oscillerende kenmerken bij vonk-ontlading. 1870: Von Bezold gevonden interferentie bij condensatoren. 1874: Ferdinand Braun ontdekt dit punt aanraking gelijkrichtingseffect. Hij ontdekt het aan een hand betreffende zouten met metalen in uitkomst. Hij bestudeerde metaalsulfide kristallen en geleiding voor stoffen in vaste fase. Uiteindelijk ontdekte deze toen het de weerstand verandert als een polariteit en de grootte met de sensatie verandert als één van een elektroden een puntvorm bezit. Bij die ontdekking gebruikte hij ons halfgeleider betreffende loodglans kristal (bestaat uit loodsulfide). 1879: David E. Hughes lukt dit voor dit eerst teneinde signalen over ons korte afstand aan te bezorgen. Wegens de heerlijke afstand wordt bestaan ontdekking echter toegeschreven met de inductie. 4

Our price kan zijn lower than the manufacturer's "minimum advertised price." As a result, wij cannot show you the price in catalog or the product page.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *